Svátost biřmování

 

 

 

Biřmování (confirmatio – utvrzení) stvrzuje a posilňuje křestní milost. Biřmování se také nazývá svátost křesťanské dospělosti.

Účinkem biřmování je zvláštní vylití Ducha svatého – takové, k jakému došlo v den Letnic. Toto vylití vtiskuje duši nezrušitelné znamení a působí vzrůstající křestní milost: hlouběji zakořeňuje do Božího synovství; pevněji spojuje s Kristem a jeho církví; rozmnožuje v duši dary Ducha svatého; dává zvláštní sílu vydávat svědectví křesťanské víře.

Svátost biřmování se přijímá nejdříve po dovršení 14 let, ale doporučEná hranice je 15 let. Na tuto svátost, kterou obvykle uděluje biskup, se biřmovanci delší dobu připravují (zpravidla půl roku). K přípravě je nutno se přihlásit. 

Biřmování se v naší farnosti zpravidla uděluje jednou za pět let, dle počtu zájemců.Nyní probíhá ve farnosti příprava na přijetí této svátosti v roce 2018.

 

 

 

Vyhledávání

Fotogalerie

Návštěvnost

Počet zobrazených článků
363930

Dnešní čtení