Modlitby maminek

od a kde: 19:00 hodin, na faře v Chotěboři.

Začínáme 10.9.2015 + + +

Něco málo o vzniku modliteb maminek:

„Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronika Walslerová spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala nejrůznější statistiky, např. kolik dětí užívá drogy, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně týraných. Hovořila o osamělých dětech, o dětské prostituci, o tom, že denně telefonuje v Anglii na linku důvěry deset tisíc dětí. Veronika se Sandrou byly těmito fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti a vnoučata ochránit před negativními dopady života současné společnosti. Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: "Modli se za své děti!"
Šla za Veronikou a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit každý den třetí desátek radostného růžence, který přibližuje tajemství narození Ježíše Krista v Betlémě. Tak to trvalo měsíc. Potom se setkaly s dalšími třemi ženami se stejnou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí po celém světě. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti.“

Jak se maminky po celém světě modlí:

Modlíme se nejen za naše děti /jelikož jsme si vědomy našich omezených možností při jejich výchově/, ale i za manžele, za rodiny ve farnosti, za kněze, nová duchovní povolání … Všechno, co se při setkání řekne a oč se modlíme je důvěrné, nic s čím se svěřujeme, nesmí být probíráno venku. Tím roste důvěra, pocit bezpečí a jednota.
Na setkání používáme: stůl, na který pokládáme kříž /na připomínku našeho Spasitele/, svíčku /Ježíš je světlo světa/, Bibli /On je živé slovo/ a malý košík /do kterého ukládáme lístečky se jmény našich dětí/. Setkání vede pokaždé jiná maminka.

„Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždyť je tu mzda za to co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí
z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území“.
Jer. 31/16-17

Vyhledávání

Fotogalerie

Návštěvnost

Počet zobrazených článků
325095

Dnešní čtení